صفحه اصلی / قیمت / قیمت خودرو

قیمت خودرو

ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  وانت آریسان دوگانه‌ سوز ۲۷,۲۵۰,۰۰۰ ۲۶,۱۶۹,۰۰۰
  سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ ۳۴,۵۹۰,۰۰۰ ۳۱,۳۰۵,۰۰۰
  سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ ۳۴,۶۲۰,۰۰۰ ۳۲,۰۱۹,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۰ ۳۶,۳۱۰,۰۰۰ ۳۳,۶۲۸,۰۰۰
  سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۶ ۳۷,۲۲۰,۰۰۰ ۳۴,۱۲۹,۰۰۰
  سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ ۴۰,۳۷۰,۰۰۰ ۳۸,۰۶۴,۰۰۰
  سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ ۴۲,۸۰۰,۰۰۰
  سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ ۴۳,۷۲۰,۰۰۰ ۳۹,۴۳۷,۰۰۰
  دنا ۴۵,۲۸۰,۰۰۰ ۴۲,۷۰۷,۰۰۰
  دنا پلاس ۵۶,۹۴۰,۰۰۰ ۴۸,۴۳۴,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۶۲,۴۲۰,۰۰۰ ۵۲,۸۳۴,۰۰۰
  پژو GLX 405 ۳۱,۹۴۰,۰۰۰ ۳۰,۶۴۳,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۳۳,۴۷۰,۰۰۰ ۳۲,۳۲۷,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۳۳,۸۵۰,۰۰۰ ۳۲,۵۴۲,۰۰۰
  پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۷۷,۰۰۰
  پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ ۴۰,۵۷۰,۰۰۰ ۳۷,۹۰۹,۰۰۰
  پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ ۴۰,۸۷۰,۰۰۰ ۳۹,۴۵۲,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳۹,۲۳۵,۰۰۰
  پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ ۴۴,۲۳۰,۰۰۰ ۳۹,۴۰۳,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک . TU5 ۵۱,۴۶۰,۰۰۰ ۴۹,۸۳۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . دنده‌ای ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ ۴۲,۸۳۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ . اتوماتیک ۵۴,۸۶۰,۰۰۰ ۴۹,۴۳۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۳۵,۲۱۰,۰۰۰ ۳۳,۷۷۹,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۴۰,۶۲۰,۰۰۰ ۳۹,۰۶۹,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 ۴۰,۹۱۰,۰۰۰ ۳۹,۷۹۲,۰۰۰
  پژو ۲۰۰۸ ۱۲۳,۸۱۰,۰۰۰ ۱۰۳,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۳۰۱ ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ ۹۴,۹۲۶,۰۰۰
  پژو ۵۰۸ ۲۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰
  رانا LX ۳۵,۷۲۰,۰۰۰ ۳۶,۶۰۷,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک ۵۰,۶۷۰,۰۰۰ ۴۵,۴۵۸,۰۰۰
  رنو تندر پیکاپ ۳۶,۴۳۰,۰۰۰ ۳۵,۵۴۸,۰۰۰
  رنو تندر E2 ۳۸,۸۰۲,۰۰۰
  رنو تندر E2 گیربکس JHQ ۴۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳۹,۹۰۲,۰۰۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای ۴۷,۴۴۰,۰۰۰ ۴۰,۷۶۸,۰۰۰
  رنو تندر پلاس دنده‌ای گیربکس JHQ ۴۸,۱۱۰,۰۰۰ ۴۱,۸۶۸,۰۰۰
  رنو تندر پلاس اتوماتیک ۵۶,۱۴۰,۰۰۰ ۴۹,۰۳۴,۰۰۰
  رنو کپچر ۲۰۱۷ – بدون گرمکن صندلی ۱۴۲,۸۷۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کپچر ۲۰۱۷ + گرمکن صندلی ۱۴۴,۹۵۰,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
  سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ ۱۴۶,۷۷۰,۰۰۰ ۱۳۹,۰۷۴,۰۰۰
  سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ ۱۶۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۸,۶۰۰
  هایما S5 ۹۳,۸۵۰,۰۰۰ ۸۹,۸۳۴,۰۰۰
  هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک ۷۹,۲۲۹,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک ۱۱۴,۷۲۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۸,۶۰۰
  وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون ۱۰۶,۷۴۰,۰۰۰ ۹۶,۵۷۸,۰۰۰
  مینی‌بوس آرین ۱۳۴,۷۵۰,۰۰۰ ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰
  ون وانا ۱۱۴,۸۹۰,۰۰۰ ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  سایپا ۱۱۱ SE (سفید) ۲۳,۲۵۰,۰۰۰ ۲۱,۳۲۴,۰۰۰
  سایپا ۱۱۱ SE (تنوع رنگ) ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۹۲,۰۰۰
  سایپا SE 131 (سفید) ۲۱,۹۴۰,۰۰۰ ۲۱,۳۶۱,۰۰۰
  سایپا SE 131 (تنوع رنگ) ۲۲,۴۷۰,۰۰۰ ۲۱,۶۲۹,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ SE (سفید) ۲۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲۰,۹۲۶,۰۰۰
  سایپا ۱۳۲ SE (تنوع رنگ) ۲۲,۹۸۰,۰۰۰ ۲۱,۱۹۴,۰۰۰
  سایپا ۱۵۱ SE ۲۱,۳۶۰,۰۰۰ ۲۱,۴۷۳,۰۰۰
  تیبا SX (رنگ سفید) ۲۶,۰۶۰,۰۰۰ ۲۵,۶۲۳,۰۰۰
  تیبا SX (تنوع رنگ) ۲۶,۲۲۰,۰۰۰ ۲۵,۸۸۳,۰۰۰
  تیبا SX . دوگانه‌سوز (سفید) ۲۸,۰۳۰,۰۰۰ ۲۷,۱۲۳,۰۰۰
  تیبا SX . دوگانه‌سوز (تنوع رنگ) ۲۸,۴۱۰,۰۰۰ ۲۷,۳۸۳,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۵,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) ۲۸,۳۳۰,۰۰۰ ۲۸,۲۶۵,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) ۲۸,۵۹۰,۰۰۰ ۲۸,۷۰۵,۰۰۰
  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) ۲۸,۹۴۰,۰۰۰ ۲۸,۹۶۵,۰۰۰
  ساینا EX (سفید) ۲۸,۵۷۰,۰۰۰ ۲۸,۹۸۹,۰۰۰
  ساینا EX (تنوع رنگ) ۲۸,۹۳۰,۰۰۰ ۲۹,۲۴۹,۰۰۰
  ساینا LUX اتوماتیک ۴۰,۲۹۰,۰۰۰ ۳۸,۵۳۹,۰۰۰
  کوییک دنده ای ۳۲,۹۰۰,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک ۳۹,۸۰۰,۰۰۰
  کوییک اتوماتیک پلاس ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد ۲۴ ۳۵,۹۴۰,۰۰۰ ۳۴,۴۸۹,۰۰۰
  وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۳۸,۴۱۰,۰۰۰ ۳۷,۹۷۴,۰۰۰
  وانت زامیاد ۲۴ گازسوز (آپشنال) ۴۰,۹۲۰,۰۰۰ ۴۰,۲۴۴,۰۰۰
  وانت پادرا انژکتوری PE6 ۴۵,۴۷۰,۰۰۰ ۴۴,۷۵۴,۰۰۰
  آریو ۱۶۰۰ (دنده دستی) ۵۰,۳۷۰,۰۰۰ ۴۹,۸۳۴,۰۰۰
  آریو ۱۶۰۰ (اتوماتیک) ۵۷,۸۶۰,۰۰۰ ۵۷,۹۰۴,۰۰۰
  چانگان CS35 (مونتاژ) – دنده‌ای ۶۲,۳۱۰,۰۰۰ ۵۹,۲۶۸,۰۰۰
  چانگان CS35 (مونتاژ) – اتوماتیک ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ ۶۹,۱۴۶,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای ۷۹,۸۵۰,۰۰۰ ۸۱,۰۸۹,۰۰۰
  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۵۱۸,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ ۹۶,۱۴۵,۰۰۰
  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) ۱۰۶,۷۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۲۴۷,۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  برلیانس H220 دنده‌ای ۴۰,۹۵۰,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی ۴۱,۷۸۰,۰۰۰ ۴۰,۶۰۰,۰۰۰
  برلیانس H220 اتوماتیک ۴۷,۴۱۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۴۰,۹۱۰,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی ۴۱,۶۲۰,۰۰۰ ۴۰,۶۰۰,۰۰۰
  برلیانس H230 اتوماتیک ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۴۹,۲۱۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک ۵۶,۱۱۰,۰۰۰ ۵۳,۲۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا ۵۶,۷۱۰,۰۰۰ ۵۳,۸۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک/ موتور جدید + مولتی‌مدیا ۶۰,۹۶۰,۰۰۰ ۵۸,۲۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۴۸,۴۵۰,۰۰۰ ۴۵,۷۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای/ موتور جدید ۵۱,۶۵۰,۰۰۰ ۵۰,۱۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۵۷,۹۶۰,۰۰۰ ۵۵,۷۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا ۵۸,۳۹۰,۰۰۰ ۵۶,۳۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک/ موتور جدید + مولتی‌مدیا ۶۲,۱۸۰,۰۰۰ ۶۰,۷۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۵۷,۶۷۰,۰۰۰ ۵۷,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس (C3) اتوماتیک/ موتور جدید + مولتی‌ ۶۳,۱۸۰,۰۰۰ ۶۱,۹۰۰,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰ ۳۹,۴۹۶,۰۰۰
  رنو تندر ۹۰ گیربکس JHQ ۴۴,۲۴۰,۰۰۰ ۴۰,۴۰۶,۰۰۰
  رنو پارس تندر ۴۴,۲۲۰,۰۰۰ ۴۰,۸۵۳,۰۰۰
  رنو پارس تندر + مولتی مدیا ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۴۵۳,۰۰۰
  رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی ۴۵,۳۷۰,۰۰۰ ۴۲,۳۶۳,۰۰۰
  رنو ساندرو – دنده‌ای ۴۸,۴۲۰,۰۰۰ ۴۳,۸۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو – دنده‌ای . گیربکس JHQ ۴۹,۳۹۰,۰۰۰ ۴۴,۷۱۰,۰۰۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹,۹۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای ۵۶,۳۸۰,۰۰۰ ۴۹,۲۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ۶۳,۳۸۰,۰۰۰ ۵۵,۷۰۰,۰۰۰
  پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۸۰۰,۰۰۰
  ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی ۱۲۴,۷۷۰,۰۰۰ ۱۲۵,۳۵۷,۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  لیفان X50 – دنده ای ۴۵,۲۴۰,۰۰۰
  لیفان X50 – اتوماتیک ۵۹,۹۰۰,۰۰۰
  لیفان X60 – اتوماتیک ۶۶,۷۳۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰ ۹۴,۹۷۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  جک J5 اتوماتیک ۶۷,۷۱۰,۰۰۰ ۶۳,۱۵۰,۰۰۰
  جک S3 اتوماتیک ۸۰,۸۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 دنده ای ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک ۱۱۲,۸۶۰,۰۰۰ ۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای I10 جدید ۷۶,۸۸۰,۰۰۰
  هیوندای I20 جدید ۱۰۷,۸۷۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای اکسنت ۱۰۹,۶۷۰,۰۰۰ ۱۱۲,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای النترا ۲.۰ (مونتاژ) ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای النترا ۲.۰ ۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰ ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF ۲۱۹,۹۳۰,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان TL ۲۵۴,۵۴۰,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سانتافه DM ۲۹۴,۲۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸ ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰
کارمانیا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای ۵۲,۵۸۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S6 ۱۰۴,۷۱۰,۰۰۰ ۱۰۵,۷۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی S7 ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی E6 فول ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ وای دی سانگ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  مزدا۳ تیپ ۳ ۱۳۶,۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۰,۹۵۹,۰۰۰
  مزدا۳ تیپ ۴ ۱۳۹,۷۹۰,۰۰۰
  بسترن B30 ۶۳,۹۶۰,۰۰۰ ۵۹,۴۶۰,۰۰۰
  وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین ۳۷,۴۸۰,۰۰۰ ۳۵,۴۳۰,۰۰۰
  وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین ۳۹,۷۵۰,۰۰۰ ۳۹,۷۳۰,۰۰۰
  وانت کاپرا۲ دوکابین . دو دیفرانسیل ۷۵,۹۷۰,۰۰۰ ۷۴,۷۵۰,۰۰۰
  مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰
  مینی بوس مکسوس ۱۴۴,۶۵۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت ۴۶,۴۵۰,۰۰۰ ۴۹,۳۹۰,۰۰۰
  MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت (Luxury) ۴۷,۵۷۰,۰۰۰ ۴۹,۳۹۰,۰۰۰
  MVM 315 هاچ‌بک . اسپورت (Excellent) ۵۰,۸۷۰,۰۰۰ ۵۱,۴۱۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای ۶۰,۳۱۰,۰۰۰ ۶۱,۶۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) ۶۱,۸۱۰,۰۰۰ ۶۳,۳۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX ۶۲,۹۶۰,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک ۶۸,۹۱۰,۰۰۰ ۷۰,۲۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) ۷۰,۴۷۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX ۷۱,۷۸۰,۰۰۰ ۷۳,۲۰۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 S ۷۷,۷۵۰,۰۰۰ ۸۰,۰۳۰,۰۰۰
  ام وی ام X33 S اسپورت ۸۰,۸۲۰,۰۰۰ ۸۵,۴۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (دنده‌ای) ۷۰,۴۳۰,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Luxury) ۷۲,۹۷۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Excellent) ۷۷,۹۷۰,۰۰۰ ۷۷,۷۹۰,۰۰۰
  چری آریزو ۵ (Turbo) ۸۶,۸۹۰,۰۰۰ ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ (Luxury Sport) ۱۰۳,۸۷۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۵ (Excellent) ۱۰۶,۶۷۰,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰
  چری تیگو ۷ (Excellent) ۱۴۰,۷۸۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۰۰,۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  راین V5 دنده ای ۴۲,۹۸۰,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
  راین V5 اتوماتیک ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  ام‌جی ۳۶۰ دنده‌ای ۵۹,۹۲۰,۰۰۰ ۵۷,۷۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک ۶۹,۸۹۰,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰,۰۰۰
  ام‌جی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو ۷۷,۷۰۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک ۴۹,۳۵۰,۰۰۰ ۴۹,۷۹۰,۰۰۰
  جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس ۵۸,۹۰۰,۰۰۰
هیوندای
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  هیوندای اکسنت ۲۰۱۷ ۱۱۴,۷۵۰,۰۰۰
  هیوندای اکسنت ۲۰۱۷ فول ‎/ Blue ۱۲۲,۶۳۰,۰۰۰
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ ۱۸۸,۴۳۰,۰۰۰ ۱۴۷,۲۲۶,۰۰۰
  هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ ۲۰۴,۹۶۱,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF . فول بنزینی ۲۰۱۷ ۲۲۳,۸۶۰,۰۰۰ ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF هیبرید GL ۱۷۴,۶۳۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS ۱۹۲,۸۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS پلاس ۲۰۷,۸۷۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL ۲۲۹,۵۸۰,۰۰۰ ۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS ۲۴۴,۳۳۰,۰۰۰ ۲۵۷,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS ۲۵۶,۵۳۰,۰۰۰ ۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰
  هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول ۲۵۷,۴۵۰,۰۰۰
  هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول + اتوپارک ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰
  هیوندای سانتافه . فول . اتوپارک ۲۰۱۷ ۳۲۹,۲۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰
کیا موتورز
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  کیا پیکانتو ۱۰۱,۷۲۰,۰۰۰ ۹۹,۱۰۵,۰۰۰
  کیا ریو صندوقدار ۲۰۱۷ ۱۳۷,۹۵۰,۰۰۰ ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰
  کیا ریو هاچ بک – فول ۲۰۱۷ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۲.۰ – فول ۲۰۱۷ ۱۹۰,۷۷۰,۰۰۰ ۱۹۹,۵۴۰,۰۰۰
  کیا سراتو ۲.۰ – فول ۲۰۱۸ ۲۰۶,۸۵۹,۰۰۰
  کیا کارنز ۲۰۴,۸۱۰,۰۰۰ ۲۲۸,۸۷۷,۰۰۰
  کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL ۲۸۴,۴۸۰,۰۰۰ ۲۷۹,۸۹۹,۰۰۰
  کیا اپتیما JF فول GT ۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰
  کیا اپتیما JF فول GT + رادار ۲۶۳,۶۸۰,۰۰۰
  کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸ ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰
  کیا اپتیما JF هیبریدی ۲۰۱۸ ۲۶۶,۸۸۳,۰۰۰
  کیا سورنتو ۲.۴ فول ۳۲۹,۲۰۰,۰۰۰
  کیا سورنتو ۲.۴ فول GT ۳۷۹,۵۴۰,۰۰۰ ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰
  کیا سورنتو ۲.۴ فول ۲۰۱۸ ۳۲۴,۳۱۹,۰۰۰
رنو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  رنو سیمبل PE ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو سیمبل SE ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  رنو داستر PE دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ ۱۳۴,۶۳۰,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
  رنو داستر PE دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ ۱۴۱,۸۷۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE ۱۳۹,۶۲۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
  رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
  رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۸ تیپ SE ۱۵۴,۶۷۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو داستر دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ تیپ SE ۱۶۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تلیسمان ۲۰۱۷ ۲۴۷,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تلیسمان ۲۰۱۸ ۲۵۸,۴۵۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کولئوس ۲۰۱۷ ۲۸۵,۲۲۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو کولئوس ۲۰۱۸ ۳۰۴,۱۷۰,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  تویوتا CH-R تیپ Dynamic ۲۷۷,۵۸۰,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ Premium ۲۹۱,۱۲۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ Lounge ۲۸۴,۷۴۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا CH-R تیپ Icon ۲۷۴,۶۷۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C ۱۷۹,۶۲۰,۰۰۰ ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۲ ۱۸۷,۹۴۰,۰۰۰ ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ ۳ ۱۹۳,۸۲۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ – تیپ ۳ ۳۳۴,۲۹۰,۰۰۰ ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ – تیپ ۲ ۳۴۶,۲۷۰,۰۰۰ ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ – تیپ ۳ ۳۴۲,۳۸۰,۰۰۰ ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دنده‌ای اتاق جدید ۲۹۹,۷۳۰,۰۰۰
  تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک اتاق جدید ۳۳۴,۲۹۰,۰۰۰
  تویوتا کمری هیبرید LE مدل ۲۰۱۶ ۲۶۹,۲۷۰,۰۰۰
  تویوتا کمری هیبرید XLE مدل ۲۰۱۶ ۲۹۴,۲۹۰,۰۰۰
  تویوتا هایس ۲.۷ سقف بلند ( های روف ) ۳۵۸,۹۲۰,۰۰۰
لکسوس
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  لکسوس NX200 T سه کلید ۴۴۸,۶۵۰,۰۰۰
  لکسوس NX200 T هفت کلید ۴۸۸,۹۷۰,۰۰۰
  لکسوس NX200 T هفت کلید – F اسپورت ۵۱۳,۶۰۰,۰۰۰
  لکسوس NX300 H سه کلید ۴۴۹,۴۶۰,۰۰۰
  لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ ۴۷۴,۸۵۰,۰۰۰
  لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ ۵۰۹,۲۳۰,۰۰۰
  لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ ۸۴۹,۲۳۰,۰۰۰
نیسان
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  نیسان جوک – اسکای پک ۲۰۱۷ ۱۶۸,۷۴۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان جوک – پلاتینیوم ۲۰۱۷ ۱۷۴,۷۳۰,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان جوک – اسپورت ۲۰۱۷ ۲۲۴,۴۶۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ ۲۸۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰
  نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۷ ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ ۱۰۲,۹۶۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷ ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸ ۱۸۳,۶۱۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ ۲۲۰,۵۳۰,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ ۲۵۸,۹۲۰,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰
  میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
  اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
DS
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  دی اس DS3 مدل ۲۰۱۷ ۱۵۶,۶۷۰,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰
  دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس ۵LS مدل ۲۰۱۷ ۲۲۴,۳۹۰,۰۰۰ ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۷ ۲۶۱,۲۱۰,۰۰۰
  دی‌اس DS5 مدل ۲۰۱۸ ۳۰۰,۲۷۰,۰۰۰ ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۷ ۲۸۴,۳۱۰,۰۰۰
  دی‌اس DS6 مدل ۲۰۱۸ ۳۱۹,۲۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۱ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  دی‌اس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مرسدس بنز
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ ۷۶۷,۶۹۰,۰۰۰
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۶ ۷۶۹,۵۳۰,۰۰۰
  بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ ۷۹۸,۸۰۰,۰۰۰
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۶ ۷۹۹,۷۶۰,۰۰۰
  بنز GLA45 فول ۲۰۱۷ ۸۱۹,۵۰۰,۰۰۰
  بنز C200 فول – اتاق جدید ۲۰۱۶ ۸۱۹,۲۶۰,۰۰۰
  بنز E200 مدل ۲۰۱۶ ۶۸۹,۱۷۰,۰۰۰
  بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷ ۹۳۸,۰۲۰,۰۰۰
  بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶ ۶۲۸,۸۶۰,۰۰۰
  بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷ ۹۴۹,۱۴۰,۰۰۰
سانگ یانگ
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۷ ۱۳۵,۶۳۰,۰۰۰ ۱۲۵,۲۴۱,۰۰۰
  سانگ‌یانگ تیولی ۲۰۱۸ ۱۴۳,۶۹۰,۰۰۰
  رکستون G4 مدل ۲۰۱۸ ۳۳۰,۸۱۵,۰۰۰
  سانگ‌یانگ کوراندو ۲۰۱۸ ۲۱۴,۷۳۰,۰۰۰
پورشه
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  پورشه باکستر ۲.۰ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  پورشه باکستر S ۱,۱۴۸,۹۶۰,۰۰۰
  پورشه ماکان ۲.۰ ۹۸۸,۲۱۰,۰۰۰
  پورشه ماکان ۲.۰ توربو ۱,۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰
بی ام و
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  بی‌ام و I8 فول – ۲۰۱۵ ۱,۲۹۹,۲۲۰,۰۰۰
  بی‌ام و I8 فول – ۲۰۱۶ ۱,۵۸۶,۱۸۰,۰۰۰
  بی‌ام و سری ۱ پنج در – Exotic 2017 ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و سری ۱ پنج در – Executive 2018 ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و سری ۱ پنج در – Comfort 2018 ۳۹۳,۹۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و سری ۱ پنج در – Premium 2018 ۳۹۹,۹۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و سری ۱ پنج در – Dynamic 2018 ۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و سری ۱ پنج در – Dynamic Sport 2018 ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و سری ۲ – Active Tourer 2017 ۳۵۴,۹۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۳۲۰I ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Premier 28E ۷۲۸,۴۶۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Premier Sport ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Frontier ۷۸۸,۱۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Frontier Sport ۸۱۹,۰۱۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۵۳۰ تیپ Superior Sport ۸۴۸,۴۷۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Essential ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Essential Individual ۱,۰۲۹,۳۸۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Essential Sport Indivi ۱,۰۷۸,۳۸۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Prestige ۱,۱۱۷,۶۴۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Elegant Individual ۱,۱۴۸,۲۷۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Master Class Enhanced ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Executive Lounge Enhanced ۱,۲۴۷,۳۷۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Intelligent ۱,۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Sensation Enhanced ۱,۳۸۹,۵۸۰,۰۰۰
  بی‌ام و ۷۳۰LI تیپ Sensation Enhanced Lounge ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Progressive ۴۸۹,۸۵۰,۰۰۰
  بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Convenience ۵۲۹,۸۴۰,۰۰۰
  بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Premium ۵۶۴,۱۵۰,۰۰۰
  بی‌ام و X1 مدل ۲۵I تیپ Innovation ۵۸۸,۹۳۰,۰۰۰
  بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Ultimate ۵۵۸,۸۲۰,۰۰۰
  بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Exclusive ۶۰۸,۳۵۰,۰۰۰
  بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Business ۶۲۹,۶۲۰,۰۰۰
  بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Comfort ۶۳۸,۲۷۰,۰۰۰
  بی‌ام و X3 مدل ۲۸I تیپ Dynamic ۶۳۹,۲۳۰,۰۰۰
  بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Dynamic ۶۶۷,۹۹۰,۰۰۰
  بی‌ام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive ۶۹۴,۷۹۰,۰۰۰
آلفارومئو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  آلفارومئو ۴C . فول ۲۰۱۵ ۸۴۷,۹۶۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  آلفارومئو ۴C . فول ۲۰۱۶ ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  آلفارومئو جولیتا . فول ۲۰۱۷ ۱۹۷,۵۲۰,۰۰۰ ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰
مازراتی
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  مازراتی گیبلی – کامل ترین آپشن ۲۰۱۵ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  مازراتی کواتروپورته ۲۰۱۵ ۲,۳۲۷,۹۰۰,۰۰۰
ولوو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  ولوو New V40 تیپ Momentum ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو New V40 تیپ R-Design ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو New V40 تیپ Inscription ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو New V40 تیپ Cross Country ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو S60 تیپ Linje svart ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو S60 تیپ R-Design ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو S60 تیپ Summum ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو S60 تیپ Cross Country ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو S90 تیپ Momentum ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو S90 تیپ R-Design ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو S90 تیپ Inscription ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو New XC60 تیپ Momentum ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو New XC60 تیپ R-Design ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو New XC60 تیپ Inscription ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو XC90 تیپ Momentum ۹۷۹,۴۱۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو XC90 تیپ R-Design ۱,۰۹۸,۶۸۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  ولوو XC90 تیپ Inscription ۱,۱۴۶,۸۹۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ولوو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  مینی کوپر ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  مینی کوپر S ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰
  مینی کلابمن S ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
  مینی کانتریمن S ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ولوو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  بورگوارد BX5 ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰
  بورگوارد BX7 ۲۷۹,۹۰۰,۰۰۰
ام جی
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  ام جی GT مدل ۲۰۱۷ ۱۰۹,۶۷۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
  ام جی GS مدل ۲۰۱۷ ۱۵۸,۵۲۰,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
Volkswagen
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان)
  فولکس‌واگن پاسات ۳۰۱,۰۹۰,۰۰۰ ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
  فولکس‌واگن تیگوان ۳۵۴,۰۴۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

منبع : بیتوته

درباره amin

این مطالب را نیز ببینید!

قیمت تبلت

Microsoft مدل تبلت سیستم عامل صفحه نمایش (اینچ) حافظه داخلی قیمت (تومان)   Microsoft Surface …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *