موبایل

چطوری میشه عمر دوربین عکاسی زیاد کرد؟

۱. لباس شما یک تمیزکننده مناسب نیست از لباس خودتان برای تمیز کردن لنز دوربین استفاده نکنید انها زود عرق را جذب می کنند و به جای تمیز کردن لنز کثیف می کنند. لباس‌ها می‌توانند خراش‌های ریزی را بر سطح لنز ایجاد کنند و به همین خاطر توصیه می‌شود که شیشه …

مشاهده بیشتر »