خانه / مجردی تا ازواج

مجردی تا ازواج

دختران برای ازدواج چه مهارت های باید بیاموزند

ارتباط و تعامل بی ثبات، یعنی برقراری ارتباط با جنس مخالف بدون نیاز سنجی -ارتباط مغشوش یعنی ارتباطی که خالص نیست و دلیل اولیه دیگر در آن دیده نمی شود، ولی دختران همچنان به این نوع ارتباط تن می دهند .

بیشتر بخوانید »