صورت

خوراکی های مضر و مفید برای دندان

اسفناج و سبزیجات برگ دار:  سبزیجاتی مانند اسفناج خام و کلم پیچ سبزی های عالی برای دندان ها محسوب می شوند، جویدن این سبزی ها باعث تمیز شدن دندان ها می شود قهوه: منجر به لکه دار کردن دندان ها و خشک شدن محیط دهان می گردد.تاثیر قهوه روی دندان از …

مشاهده بیشتر »